• ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ   Γρήγορα, Εύκολα, Οικον...
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ     Τι είναι Ενεργειακή Επιθεώρηση είναι η διαδι&k...
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ     Προσφερόμενες Υπηρεσίες: Καταγραφή των απαιτήσεων σε ειδικά έντυπα της εταιρίας μας. Προμελέτη του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να δημιουργηθούν έως τρεις αρχιτεκτονικές λύσεις Τελική μελέτη τ...
 • ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
  ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή ειδικού προστίμου αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια για τα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα, η επιβολή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές καθώς και για κάθε πολεοδομ...
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ     Προσφερόμενες Υπηρεσίες: Πλήρης κατασκευή του έργου με συνεργάτες και υπεργολάβους επιλογής της εταιρείας μας. Επιλογή υλικών από τους προμηθευτές μας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου. Οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε κάθ...
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ     Συνοπτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αγορά ενός ακινήτου στην Ελλάδα, μετά την εξεύρεσή του, είναι η εξής: ·         1. Ανάθεση Υπόθεσης σε Δικηγόρο Ο δικηγόρος θα πρέπει...

 

ENERGEIAKA 2 

Τι είναι

Ενεργειακή Επιθεώρηση είναι η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των μεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα.**
Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις διενεργούνται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές.
Ενεργειακός επιθεωρητής : Φυσικό πρόσωπο * για την διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων ή και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή και εγκαταστάσεων κλιματισμού.

*   το οποίο έχει αποκτήσει την σχετική άδεια
** Η ενεργειακή επιθεώρηση αποσκοπεί :

α) στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΜΧ) και συνολικά.

β) στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου

γ) στην έκδοση του Π.Ε.Α.

δ) στην σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη / χρήστη για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του.

Τι είναι το Π.Ε.Α. και πότε απαιτείται

Τι είναι το Π.Ε.Α.

Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή τμήματος αυτού. Με το Π.Ε.Α. Το κάθε κτίριο (ή τμήμα αυτού) κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η) ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και κάνει συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ( ή τμήματος αυτού).

Πότε απαιτείται?

 • Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ανακαινιζόμενου κτιρίου.
 • Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου, 
 • Για ενοικίαση ενιαίου κτιρίου.
 • Από 09/01/2012 για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (π.χ. Διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
 • Για ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα ''Εξοικονόμηση κατ' οίκων''
 • Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου ή τμήματος κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου ή τμήματος αυτού όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης) καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις ( π.χ. Κλειστός ημιυπαίθριος )

Δικαιολογητικά

Απαιτούμενα Έγγραφα ( Δικαιολογητικά )

 • Οικοδομική Άδεια *
 • Τοπογραφικό*
 • Αρχιτεκτονικά Σχέδια*
 • Η/Μ Σχέδια κ' Μελέτες*
 • Τίτλος ιδιοκτησίας*
 • Κτηματολόγιο*
 • Τιμολόγια Ενεργειακών Καταναλώσεων (ΔΕΗ, Κοινόχρηστα)*
 • Ισχύς Κλιματιστικών*
 • Φύλλο Συντήρησης λέβητος*
 • Φύλλο Συντήρησης Κλιματισμού.*

* αντίγραφα

Σημείωση : Παρέχουμε την δυνατότητα συλλογής των δικαιολογητικών που δεν υφίστανται με μικρή επιβάρυνση.

Πόσο κοστίζει

1. Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια, ως εξής:

α) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:
− έως 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.
− άνω των 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου, για τα πρώτα 1000 τ.μ. και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ.

β) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:
− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.
− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή αθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.
− για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

2. Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και των Ενεργειακών Επιθεωρητών εγκαταστάσεων κλιματισμού, για τη διενέργεια αντίστοιχων ενεργειακών επιθεωρήσεων, ως εξής:

α) Κόστος επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης

Συνολική θερμική ισχύς

Κόστος επιθεώρησης

(kW)

(ευρώ)

20 − 100

150

>100

250

Εγκαταστάσεις θέρμανσης ισχύος >20 kW και παλαιότερες των 15 ετών

20% προσαύξηση ανά κατηγορία

β) Κόστος επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων κλιματισμού

Συνολική Ψυκτική Ισχύς

Κόστος επιθεώρησης

(kW)

(ευρώ)

12 −100

300

> 100

500

3. Στα παραπάνω ποσά των παραγράφων 1 και 2 δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%
4. Για τον τρόπο κατάθεσης των αμοιβών του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία του από 30/31.5.1956 Β.Δ/τος, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 1 του Ν.Δ/τος της 17.7/16.8.1923 και το «άρθρο μόνο» του Ν.Δ/τος 2726/1953.

Διαδικασία

 • Ανάθεση της Ενεργειακής Επιθεώρησης του κτιρίου ή τμήματος αυτού από τον διαχειριστή / ιδιοκτήτη.
 • Ηλεκτρονική Απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου Ενεργειακής επιθεώρησης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας κατόπιν ηλεκτρονικής καταχώρησης των γενικών στοιχείων του κτιρίου ή τμήματος αυτού στο Αρχείο Επιθεωρήσεων Κτιρίων.
 • Παραλαβή δικαιολογητικών και Επιτόπιος έλεγχος του Ενεργειακού Επιθεωρητή στο κτίριο Καταγραφή επαλήθευση των στοιχείων που του έχουν παρασχεθεί από τον διαχειριστή/ιδιοκτήτη.
 • Επεξεργασία των στοιχείων του κτιρίου/τμήματος κτιρίου.
 • Σύνταξη του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
 • Έκδοση του ΠΕΑ , ηλεκτρονική καταχώρηση του στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων μαζί με το έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου και παράδοση του, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή με μέριμνα του Ενεργειακού Επιθεωρήτη.
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή ειδικού προστίμου αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια για τα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα, η επιβολή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευ...

μάθετε Περισσότερα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

    Τι είναι Ενεργειακή Επιθεώρηση είναι η &delt...

μάθετε Περισσότερα
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

    Συνοπτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αγορά ενός ακινήτου στην Ελλάδα, μετά την εξεύρεσή του, είναι η εξής: ·         1. Ανάθεση Υπόθεσης σε Δ...

μάθετε Περισσότερα