• ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ   Γρήγορα, Εύκολα, Οικον...
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ     Τι είναι Ενεργειακή Επιθεώρηση είναι η διαδι&k...
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ     Προσφερόμενες Υπηρεσίες: Καταγραφή των απαιτήσεων σε ειδικά έντυπα της εταιρίας μας. Προμελέτη του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να δημιουργηθούν έως τρεις αρχιτεκτονικές λύσεις Τελική μελέτη τ...
 • ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
  ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή ειδικού προστίμου αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια για τα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα, η επιβολή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές καθώς και για κάθε πολεοδομ...
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ     Προσφερόμενες Υπηρεσίες: Πλήρης κατασκευή του έργου με συνεργάτες και υπεργολάβους επιλογής της εταιρείας μας. Επιλογή υλικών από τους προμηθευτές μας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου. Οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε κάθ...
 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ     Συνοπτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αγορά ενός ακινήτου στην Ελλάδα, μετά την εξεύρεσή του, είναι η εξής: ·         1. Ανάθεση Υπόθεσης σε Δικηγόρο Ο δικηγόρος θα πρέπει...
Κατηγορία: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

agora akinitou

 

Συνοπτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αγορά ενός ακινήτου στην Ελλάδα, μετά την εξεύρεσή του, είναι η εξής:

·         1. Ανάθεση Υπόθεσης σε Δικηγόρο

Ο δικηγόρος θα πρέπει να ελέγξει του τίτλους ιδιοκτησίας του προς αγορά ακινήτου, να πάρει ανάλογα πιστοποιητικά από το Υποθηκοφυλακείο και να εκπροσωπήσει τον πελάτη στον συμβολαιογράφο.

·         2. Συμβολαιογράφος

Θα πρέπει να ορισθεί συμβολαιογράφος ο οποίος θα συντάξει το συμβόλαιο, το οποίο και θα υπογραφεί ενώπιόν του. Ο Συμβολαιογράφος επίσης θα ενημερώσει τα συμβαλλόμενα μέρη για τα πιστοποιητικά τα οποία πρέπει να εκδοθούν και να επισυναφθούν στο Συμβόλαιο.

·         3. Δανειοδότηση

Υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς του ακινήτου μέσω τράπεζας. Η εταιρεία μας μπορεί να σας βοηθήσει σε αυτή την διαδικασία μέσω των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται.

·         4. Κάλυψη άλλων εξόδων

Ο Αγοραστής θα πρέπει να πληρώσει τα παρακάτω κόστη σύμφωνα με τον Ελληνικό νόμο.

 1. Δικηγόρος, 1% μέχρι 45.000,00€ και 0.5% για πάνω από 45.000,00€.
 2. Συμβολαιογράφος 1.5%.
 3. Φ.Π.Α. 21% ή φόρο μεταβίβασης κατά περίπτωση (κυμαίνεται αν πρόκειται για πρώτη κατοικία, άν αγοράζεται από ένα ή δύο άτομα κ.λ.π.). Πληρώνεται στην αρμόδια Εφορία.
 4. Μεταγραφή 0.5%. Πληρώνεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

·         5. Υπογραφή συμβολαίων στον Συμβολαιογράφο

Η υπογραφή των συμβολαίων γίνεται υποχρεωτικά παρουσία του δικηγόρου.

·         6. Υποθηκοφυλακείο

Πρέπει το Συμβόλαιο να μεταγραφεί στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και να εκδοθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

·         7. Κατάθεση αποδεικτικών μεταβίβασης στο Εθνικό κτηματολόγιο

Εάν το ακίνητο είναι ήδη καταχωρημένο στο κτηματολόγιο, ο αγοραστής θα πρέπει να καταθέσει ένα αντίγραφο του Συμβολαίου και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το Υποθηκοφυλακείο, στο Κτηματολόγιο.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία με την οποία μετά την καταβολή ειδικού προστίμου αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια για τα εντός και εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα, η επιβολή προστίμων για αυθαίρετες κατασκευ...

μάθετε Περισσότερα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

    Τι είναι Ενεργειακή Επιθεώρηση είναι η &delt...

μάθετε Περισσότερα
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

    Συνοπτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αγορά ενός ακινήτου στην Ελλάδα, μετά την εξεύρεσή του, είναι η εξής: ·         1. Ανάθεση Υπόθεσης σε Δ...

μάθετε Περισσότερα